Zimní údržba

Naše společnost zajišťuje na základě smluvního vztahu Zimní údržbu komunikací pro město Jablonec nad Nisou. Tím se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a Vyhlášky č. 104/1997 Sb.) způsobených zimními povětrnostními vlivy a povětrnostními situacemi. Odklízení sněhu se provádí především strojně profesionální technikou. Odkaz na plán ZÚ zde: https://www.mestojablonec.cz/cs/doprava/zimni-udrzba.html

Provádíme průtahy, posypy kombinované s postřiky chemickými rozmrazovacími materiály a inertními materiály (písky, kamenné drtě). Zajišťujeme odstraňování sněhu frézováním i nakladači do volných prostor nebo nakládku a odvoz nákladními vozidly.

Hlediska stanovení pořadí důležitosti sjízdnosti místních komunikací

  1. I. pořadí – rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace (z hlediska zásobování a provozu ve městě)

    ve městě)

  2. II. pořadí – sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace (např. příjezdy a přístupy ke školským zařízením a zařízením veřejného charakteru apod.)
  3. III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace
  4. Neudržované – úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Kontakt

Kontaktní telefony pro výkon zimní údržby TSJ, s.r.o. jsou směrovány na nonstop DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY

Telefon:  483 369 926
Krizový telefon:  775 790 315
Email: dispecer@tsj.cz

Dispečerská služba je zajištěna po dobu Zimní údržby nepřetržitě 24 hodin denně.

Vedoucí zimní údržby  7:00 – 15:30   tel. 773 048 881

TELEFON PRO HLÁŠENÍ ŠKOD PŘI PROVÁDĚNÍ ZÚ

Kateřina Linke  8:00 – 13:00   tel.: 775 790 317