Čištění, úklid a zahradnické služby

Služby v oblasti čištění

 • strojní čištění komunikací, chodníků, zpevněných ploch areálů, parkovišť, vyfrézovaných úseků vozovek před pokládkou
 • čištění uličních vpustí
 • likvidaci černých skládek
 • vývoz košů na komunální odpad a psí exkrementy
 • ruční úklid odpadků, ruční zametání venkovních ploch, schodišť apod.
 • Samosběrná vozidla:  IVECO, Mercedes Unimog, Ladog
 • Mycí vozidla:  cisterna LIAZ a IVECO (mytí tryskami či hadicí za pomoci závozníka)

Zahradnické služby

 • štěpkování větví pro občany města Jablonce n. N. zdarma (objednávky na tel. 775790347 či e-mailu sebelka@tsj.cz ) – pouze pro fyzické osoby
 • sekání trávy traktůrky John Deere a křovinořezy
 • hrabání listí
 • odvoz a likvidace větví
 • kácení a prořez dřevin
 • tvarování či sesazování živých plotů
 • výsadbu dřevin a květin a péči o ně
 • chemickou likvidaci plevelů a invazních druhů rostlin (křídlatka, bolševník, netýkavka aj.)
 • rekultivaci neudržovaných zahrad a jiných pozemků
 • další práce v oblasti zahradnických služeb dle poptávky
 • vše včetně zajištění materiálu, odvozu a likvidace bioodpadu

Kontakt

E-mail

sebelka@tsj.cz

Telefonní číslo

775 790 347

Reference

Magistrát města Jablonce nad Nisou
– čištění městských komunikací, chodníků, parkovišť, schodišť atd.
– vývoz košů na komunální odpad a psí exkrementy
– odstraňování následků klimatických událostí ohrožujících občany (popadané stromy, stromy akutně hrozící pádem apod.)
– ruční úklid centra města
– údržba městské zeleně
– údržba zahrad mateřských škol
– výsadba a údržba květinových nádob a záhonu
– chemická likvidace plevelů v krajnicích, chodnících, dlažbách a na městských pozemcích
– kácení a prořez dřevin
– správa veřejných WC a WC v okolí přehrady Mšeno
– úklid okolí přehrady Mšeno

Základní školy v Jablonci nad Nisou
– údržba zahrad ZŠ Liberecké a ZŠ na Šumavě

Obec Líšný
– ošetření dřevin s instalací ochrany kmenů mladých stromů proti okusu zvěří v r. 2015

Interma, a.s.
– sadové úpravy Obytného souboru Horní Proseč v letech 2011-2012

Státní pozemkový úřad
– sekání luk, kácení a prořez stromů
– likvidace invazních druhů rostlin
– likvidace černých skládek

Mikroregion Podkozákovsko
– rekultivace parčíků v obcích Líšný a Loučky v r. 2008