Naše služby

Komunikace

Strojní pokládka AB koberců, výkopové práce, pokládka nových vrchních krytů chodníků, sekání travnatých krajnic komunikací.

Veřejné osvětlení

Správa, údržba, rekonstrukce a poradenství v oblasti veřejného osvětlení. Práce s vysokozdvižnými plošinami, nátěry a další elektromontážní práce.

Čištění, úklid a zahradnické služby

Strojní čištění komunikací, chodníků, zpevněných ploch areálů, parkovišť, likvidace skládek, vývoz košů a zahradnické služby.

Dopravní značení a řemeslná výroba

Provádíme montáž svislého a nástřik vodorovného dopravního značení na veřejných i soukromých komunikacích, parkovištích či areálech.

Zimní údržba

Průtahy, posypy kombinované s postřiky chemickými rozmrazovacími materiály a inertními materiály, odstraňování sněhu frézováním i nakladači.

Prodej písku a drcených materiálů

Prodej písku, drcených materiálů a posypových materiálů

Pařezová fréza

Pařezová fréza je určená především pro údržbu parků a zahrad, úpravu krajnic komunikací a úpravu ostatních ploch.

Měření, zhutnění překopů

Měření zhutnění výkopů, překopů a rýh před vlastním zhotovením nového krytu, jehož výstupem je vystavení protokolu o provedení měření zhutnění.

Doprava

Autodopravu vozidly LIAZ, AVIA, ZETOR. Přepravu drobného zboží nebo práce s kolovými nakladači.

Autobusové čekárny

Výroba a instalace vysoce kvalitních a odolných autobusových čekáren nebo přístřešků pro ukládání odpadů.

Provoz tržiště

Pěstujete ovoce, zeleninu nebo květiny a chcete je nabídnout k prodeji spoluobčanům? Můžete využít pravidelné trhy na tržišti u autobusového nádraží.