Díky nám je Vaše město bezpečné

Zkušenosti

O údržbu Vašeho města se staráme více než 50 let.

Bezpečnost

Snažíme se o to, aby pro Vás bylo město bezpečné.

Certifikáty

Za 50 let fungování firmy, jsme získali řadu certifikátů.

Společnost zajišťuje veřejně prospěšné služby, jako je čištění a úklid veřejných ploch, údržba komunikací, dopravní značení, údržba a provoz veřejného osvětlení, služby v oboru dopravy, povolování překopů atd. Pracujeme na moderních strojích s moderními technologiemi.

Předchůdce Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. byl v minulosti Městský Stavební Dvůr, který byl založen v meziválečném období a v různých podobách fungoval až do roku 1959. V tomto roce byly rozhodnutím Městského národního výboru založeny Technické služby města Jablonce nad Nisou. Pod tímto názvem však začaly pracovat až o rok později, tedy v roce 1960. Dá se tedy říci, že rokem založení Technických služeb města Jablonce n.N. je právě tento rok.

V době založení měly TSMJ asi 70 zaměstnanců a dále mimo jiné jeden pár koní, parní válec, nákl.vozidlo R 706 sklápěč, traktor Buldog s vlekem a p. Hlavní náplní organizace bylo čištění města, údržba komunikací a veřejné zeleně, osvětlení města a zimní údržba.

V dalších letech se postupně zvyšoval počet zaměstnanců, vozidel a mechanizačních prostředků a také počet nových činností TSMJ. Např.v roce 1983 měly TSMJ 232 zaměstnanců.Ti zabezpečovali celkem 19 druhů činností, zaměřených na údržbu města a svoz komunálního odpadu, pohřebnictví apod.

Od roku 1990 pak následovalo postupné snižování stavu pracovníků i činností a následně i potřebné mechanizace až do doby ukončení provozu. TSMJ byly zrušeny k 1.11. 2004.

Účelem založení nové společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. je podnikání a ostatní činnost spočívající zejména v poskytování komunálních, technických a dalších služeb Městu Jablonci nad Nisou, dalším organizacím veřejné správy i privátnímu sektoru.
Společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku dne 25.9. 2003.
Jediným společníkem firmy je Statutární město Jablonec nad Nisou. Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada. Za společnost jednají tři jednatelé, každý samostatně.

Schéma naší firmy

Předmět podnikání

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
 • Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
 • Zámečnictví, nástrojářství.
 • Opravy silničních vozidel.
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
 • Velkoobchod a maloobchod.
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Živnostenským úřadem bylo společnosti TSJ, s.r.o. přiděleno identifikační číslo provozovny – IČP 1003008721
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.
 • Pronájem a půjčování věcí movitých.
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 • Poskytování technických služeb.
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Vodoinstalatérství, topenářství.

Žádosti o informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, budova B, II NP, sekretariát společnosti nebo petrickova@tsj.cz, podání musí být písemné.