ČIŠTĚNÍ, ÚKLID A ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

Služby v oblasti čištění

Provádíme:

 • strojní čištění komunikací, chodníků, zpevněných ploch areálů, parkovišť, vyfrézovaných úseků vozovek před pokládkou
 • čištění uličních vpustí
 • likvidaci černých skládek
 • vývoz košů na komunální odpad a psí exkrementy
 • ruční úklid odpadků, ruční zametání venkovních ploch, schodišť apod.

Používáme tuto techniku:

 • Samosběrná vozidla: IVECO, Mercedes Unimog, Ladog
 • Mycí vozidla: kropící vůz LIAZ (mytí tryskami či hadicí za pomoci závozníka), IVECO
 • Ostatní:Multicar FUMO, AVIA, GAZ, Muli Reform

Zahradnické služby

Provádíme:

 • sekání trávy traktůrky John Deere a křovinořezy
 • hrabání listí
 • odvoz a likvidace větví
 • kácení a prořez dřevin
 • tvarování či sesazování živých plotů
 • výsadbu dřevin a květin a péči o ně
 • chemickou likvidaci plevelů a invazních druhů rostlin (křídlatka, bolševník, netýkavka aj.)
 • rekultivaci neudržovaných zahrad a jiných pozemků
 • další práce v oblasti zahradnických služeb dle poptávky
 • ..vše včetně zajištění materiálu, odvozu a likvidace bioodpadu

Reference

Magistrát města Jablonce nad Nisou
– čištění městských komunikací, chodníků, parkovišť, schodišť atd.
– vývoz košů na komunální odpad a psí exkrementy
– odstraňování následků klimatických událostí ohrožujících občany (popadané stromy, stromy akutně hrozící pádem apod.)
– ruční úklid centra města
– údržba městské zeleně
– údržba zahrad mateřských škol
– výsadba a údržba květinových nádob a záhonu
– chemická likvidace plevelů v krajnicích, chodnících, dlažbách a na městských pozemcích
– kácení a prořez dřevin
– správa veřejných WC a WC v okolí přehrady Mšeno
– úklid okolí přehrady Mšeno

Základní školy v Jablonci nad Nisou
– údržba zahrad ZŠ Liberecké a ZŠ na Šumavě

Obec Líšný
– ošetření dřevin s instalací ochrany kmenů mladých stromů proti okusu zvěří v r. 2015

Interma, a.s.
– sadové úpravy Obytného souboru Horní Proseč v letech 2011-2012

Státní pozemkový úřad
– sekání luk, kácení a prořez stromů
– likvidace invazních druhů rostlin
– likvidace černých skládek

Mikroregion Podkozákovsko
– rekultivace parčíků v obcích Líšný a Loučky v r. 2008

Kontakt

holubova@tsj.cz
Tel. 775 790 354

Comments are closed.